15. 9.–14. 10. 2023

SPLAVI 2023

Název festivalu vychází z pojmenování „spláví“, které se používá pro různorodý materiál plující na vodě, často je to dřevo, kusy keřů, větve a odštěpky, které jsou důležitou součástí ekosystému, ale zároveň může jít i o materiál z rozpadlých staveb, hrází nebo třeba odpad z břehů.
V tomto kontextu nás zajímají cesty a výstupy, které postupně v čase vyplynou z činnosti a života tvůrců nebo provozu nakladatelství, ať už se vyjeví jako nosné nebo vyústí ve slepou uličku, ale mohou být životadárné pro další tvorbu a publikační praxi.

vystavující: Denisa Fialová, Adéla Marie Jirků, Lucie Lučanská, Tomáš Staněk, Lívia Suchá,

nakladatelství: Adolescent, Protimluv

koncert: BioMasha