29. 5.–24. 6. 2023

David Vávra – Běžet s domy
Beseda a výstava

Vybrané realizace ateliéru Davida Vávry za posledních 30 let, projekce filmu „Šumný Frýdek – Místek“ s komentářem autora a výstava, která představí architekta a herce také jako pečlivého pozorovatele navštívených míst. Ve svých barevných kompozicích zachycuje David Vávra momenty krajin a architektury a vypráví nám příběhy moří, měst i hor se kterými se setkává na svých výpravách.

David Vávra (*1957) vystudoval architekturu na ČVUT a AVU v Praze, je spoluzakladatelem divadla Sklep a průvodce pořadu Šumná města a Šumné stopy. Jeho architektonická tvorba se dotkla především Prahy a okolí. Stojí za rekonstrukcí kulturního domu Dobeška či Švandova divadla. Mimo Prahu je autorem dostavby Městského divadla v Kladně nebo konverze a dostavby bývalé továrny Vertex na Centrum volného času, včetně městské knihovny v Hradci Králové.

V roce 1997 obdržel s Františkem Skálou Zvláštní cenu Interiér roku za restauraci Akropolis, v roce 2004 Grand Prix České architektury v kategorii Výtvarné dílo v architektuře za osazení sochy Franze Kafky na Starém Městě, v roce 2008 byl nominován na cenu Klubu za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí za Lávku s vyhlídkovou věží v Chebu. Vytvořil expozici architektury, stavitelství a designu Národního technického muzea, expozici Muzea krajky ve Vamberku nebo Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. V roce 2018 byla podle jeho návrhu modernizována galerijní expozice ve Wenkeově domě, kde sídlí Městské muzeum v Jaroměři a po té inicioval a citlivě rekonstruoval celé muzeum ve Wenkeově domě – architektonickém skvostu od Josefa Gočára.