13:00–17:00 7. 6. 2024

Kyanotypie s Adélou Haškovou
Doprovodný program k výstavě ZUŠ

Kyanotypie nebo také chemický modrotisk je historická fotografická technika, založená na citlivosti železitých solí ke světlu. Využívají se dvě základní chemikálie citran železito-amonný a kyanoželezitan draselný. Kyanotypie dává obrovský prostor pro experiment, můžeme s ní pracovat abstraktně nebo zpracovávat konkrétní motivy, celý proces je ale zároveň tak trochu mimo naši kontrolu a učí člověka zacházet se světlem i s vlastními schopnostmi. Budeme tedy hodně experimentovat, hrát si s přírodninami a jinými materiály, abychom si vytvořili vlastní originální dílo. Přesto že jde původně o fotografickou techniku, dá se s kyanotypie vytvářet na různých materiálech, my budeme používat papír. Přijďte si s námi vyrobit zcela originální a nevšední umělecké dílo.

Pokud můžete, přineste si s sebou předměty, které mají zajímavý tvar nebo díky nim vznikají nevšední stíny. Použít můžete i látky či jiné věci se zvláštní strukturou nebo různé přírodniny a cokoliv, co roste na Palouku. Moc se na vás těším, Adéla.

Adéla Hašková je studentkou Ostravské univerzity, fakulty umění, ateliéru Knižní design a animace. Ráda experimentuje s různými materiály a hledá nové techniky i způsoby zaznamenání sebe sama do uměleckého díla. Témata, kterými se zabývá, se proměňují v čase, především se ale věnuje ilustraci, animaci a grafickému designu / @3gracie.studio.