17:00 31. 5.–15. 6. 2023

Umění ve veřejném prostoru
Nina Sibinská

Nina Sibinská, absolventka výtvarného oboru frýdecké ZUŠ a současně studentka oboru Grafika na pražské AVU, představí svou grafickou a uměleckou práci v projektu PRAHO!

Praho! project vznikl v říjnu 2021 a věnuje se propojení veřejného a digitálního prostoru pomocí poezie. Tou dobou jsme do veřejného prostoru města začali umisťovat několik desítek básní ve formě samolepek, plakátů, billboardů či uměleckých instalací. Každý text nese kromě své myšlenky a očíslování také unikátní QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu, jako například „Kvůli čemu vlastně ráno vstáváš?“, „Kdy jsi naposledy dělal/a něco poprvé a co to bylo?“ či „Považuješ tohle město za anonymní?“. 

 

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme.