17:30–19:00 20. 9. 2023

O kompostech a vermikompostérech
Karel Pecl

Srdečně zveme na besedu s Karlem Peclem o kompostech, vermikompostérech a chovu kalifornských žížal, který se problematikou dlouhodobě zabývá a patří ke špičce v oboru. Uvažujete-li o vermikompostéru jako my, přiďte si za námi na palouk nechat odpovědět na všechny praktické otázky. Se spolkem Urban Jungle budeme před besedou vyrábět na Palouku kompost a ohřejeme se u ohně.

Vermikompostování je nízkonákladový proces přeměny organického odpadu na kvalitní hnojivo s využitím žížal, v současnosti je považován za nejpokročilejší metodu kompostování. Jedná se převážně o aerobní fermentaci, která nezahrnuje fázi rozkladu s vysokou teplotou hmoty, proto nedochází k zahnívání substrátu.

Komunální zahradní bioodpad a především kaly čistíren odpadních vod tvoří nezanedbatelné množství produkovaných odpadů, a jejich množství se bude v budoucnosti ještě zvyšovat. Vermikompostování může být řešením pro postupné omezování ukládání biologicky rozložitelného odpadu na komunální skládky.

 

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme.