16:00–18:00 18. 6. 2024

Workshop a beseda / O ručním předení
Centrum tradičních technologií

Po staletí ruce pilných přadlen spřádaly živočišná i rostlinná vlákna, aby mohly být zhotoveny oděvy pro velmože, pány i chudý lid. Vřetánka slouží ke spřádání, dodnes jsou symbolem této v minulosti nikdy nekončící práce a odkazují na nepostradatelnost lidských rukou. Vřetánka mívala velmi ostré hroty, a tak nebylo zcela nereálné se jimi poranit, jsou běžným předmětem v pohádkách i v muzejních sbírkách a všichni je dobře známe z vyprávění o Šípkové Růžence.

Přijďte si vyzkoušet jak se předlo na vřetánku, poslechnout si jeho příběh a dozvědět se více o příborském Centru tradičních technologií, kde jsou k vidění i vyzkoušení mnohá další tradiční řemesla.

 

Tu vkročila do síně třináctá sudička, chtěla se pomstít za to, že ji nepozvali. Nepozdravila, na nikoho nepohlédla a zvolala hlasitě: „V patnácti letech ať se královská dcera píchne o vřeteno a padne mrtva k zemi.“ A bez dalšího slova se otočila a vyšla ze dveří…

„Jacob a Wilhelm Grimmové. Pohádky“; úryvek z pohádky „Šípková Růženka“