Palouk

Komunitní zahrádka ve veřejném prostoru vzniká jako místo rozšířené galerijní praxe pro komunikaci témat ekologie, udržitelnosti a aktivizace veřejného prostoru s širokou veřejností. Program Palouku reaguje na konkrétní otázky organizace a využití městského prostředí a vyvíjí se v průsečíku veřejné debaty a spolupráce s místními zájmovými i odbornými organizacemi. Palouk je kdykoliv přístupný a jeho součástí je venkovní galerie, komunitní záhon, mobiliář a posezení ke hře i odpočinku.