SPLAVI

Festival současné ilustrace a krásné knihy se zabývá cestami a východisky, které vyplývají z umělecké praxe a provozu nakladatelství. Soustředí se na vývoj, pracovní proces, skicu, motivaci k volbě média a využití jeho možností. Prostupuje literaturou, hudbou, výtvarným uměním a utváří se v jejich prolnutí. Festival pořádáme ve spolupráci s Galerií Věž, Knihovnou FM a knihkupectvím Kapitola. Odkaz na archiv festivaluvystavující.

spláví – znamená různorodý materiál plující na vodě, často je to dřevo, kusy keřů, větve a odštěpky, které jsou důležitou součástí ekosystému, zároveň ale může jít o odpad z hrází, břehů nebo rozpadlých staveb